Ons beleid aangaande belangenconflicten

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Ons beleid houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar werking.

Twee types van belangenconflicten zijn mogelijk:

  1. tussen ons kantoor en een klant
  2. tussen meerdere klanten onderling

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. 

Volgende belangenconflicten zijn mogelijk:

1

Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

2

Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

3

Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

4

Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

5

Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;

6

Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);

7

Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten) van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor.

Welke maatregelen neemt ons kantoor:

1

Een intern beleid;

2

Een aangepast verloningsbeleid;

3

Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;

4

Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

5

Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

6

Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wat is de procedure?

procedure-belangen

Specifieke transparantie:

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

 
 
U bevindt zich hier: Home MiFID Belangenconflict