Informatie over onze kosten en lasten

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding (= commissie) van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.

Hieronder vindt u een lijst van onze maximale commissiepercentages op de nettopremie van de door ons onderschreven contracten. (van toepassing op alle contracten met ingang na 01/05/2014)

Onze maximale commissiepercentages

Brand

Eenvoudige risico’s      

Particulieren:  

Op alle waarborgen       27%

Op de waarborg diefstal              20%

Op de waarborg natuurrampen
- Standaard 20%
- Indien tariferingsbureau 5%   

Op rechtsbijstand na brand        25%

Bedrijfsschade25%

Ondernemingen:           

Op alle waarborgen       27%

Op de waarborg diefstal              20%

Op de waarborg natuurrampen
- Standaard 20%
- Indien tariferingsbureau 5%   

Op rechtsbijstand na brand        25%

Bedrijfsschade25%

Speciale risico’s:            

Op alle waarborgen       15%

Engineering

Machinebreuk  15%

Alle bouwplaatsrisico’s15%

Elektronica         15%

Motorvoertuigen

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid:

               

Tweewielige motorrijtuigen      17%

Wagens voor toerisme en gemend gebruik       17%

Lichte vrachtwagens (max. 3,5 t)             13,5%

Vervoer voor eigen rekening (+3,5 t)    10%

Vervoer voor rekening derden (+3,5 t)10%

Personenvervoer           10%

Commerciële platen      17%

Rijdende werktuigen    10%

Landbouwwerktuigen  10%

Omniumwaarborgen:  

Tweewielige motorrijtuigen      19%

Wagens voor toerisme en gemend gebruik       19%

Lichte vrachtwagens (max. 3,5 t)
- Vervoer eigen rekening 19%
- Rekening derden 15%               

Vervoer voor eigen rekening (+3,5 t)    15%

Vervoer voor rekening derden (+3,5 t)15%

Personenvervoer           15%

Commerciële platen      19%

Rechtsbijstand:              

Algemeen          25%

Bijstand:

Algemeen         17%

Varia

Persoonlijke ongevallen:          

Algemeen          25%

Burgerlijke aansprakelijkheid privé leven:       

Algemeen          22,5%

Rechtsbijstand22,5%

Burgerlijke aansprakelijkheid ondernemingen:             

Algemeen          20%

Rechtsbijstand20%

Beroepsaansprakelijkheid:       

Algemeen          15%

Rechtsbijstand20%

Medische en paramedische beroepen:              

Algemeen          20%

Rechtsbijstand20%

Objectieve aansprakelijkheid:

Algemeen          20%

Rechtsbijstand20%

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid allerlei:

Algemeen           25%

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid jacht:

Algemeen          25%

Sport en ontspanning:

Algemeen           25%

Caravan:

Algemeen           25%

Arbeidsongevallen

Waarborg arbeidsongevallen: 

Werklieden en bedienden         7,5%

Huispersoneel  15%

Aanvullende waarborgen:        

Ongevallen privéleven15%

Persoonlijke ongevallen 24/24  15%

Bezoldigingen boven het wettelijke maximum15%

Gewaarborgd loon en patronale bijdragen         7,5%

Leven

Sparen particulieren:    
- Hoofdwaarborg   6%
- Aanvullende waarborgen  15%            

Kindersparen    5%

Sparen ondernemingen & zelfstandigen:         

VAPZ
- Hoofdwaarborg 5,5%
- Aanvullende waarborgen   15%            

Sociaal VAP
- Hoofdwaarborg   5,5%
- Solidariteitsdekkingen 4%
- Aanvullende waarborgen 15%             

Riziv
- Hoofdwaarborg 5,5%
- Solidariteitsdekkingen 4%

- Aanvullende waarborgen 15%              

IPT
- Hoofdwaarborg 5,5%
- Aanvullende waarborgen 15%             

EB
- Hoofdwaarborg 2%
- Aanvullende waarborgen 5% 

Beleggen: 3%

Beschermen:   

Uitvaartverzekering 7%

Overlijdensverzekering               25%

Schuldsaldoverzekering 40%

Aanvullende waarborgen 15%

Gewaarborgd inkomen/inkomensverliesverzekering 15%

Omzetverzekering         15%

Hospitalisatie    15%

Ambulante kosten 15%

Tandzorg 15%

Zorgverzekering 15%

Naast deze recurrente verloning ontvangen wij jaarlijks nog extra vergoedingen voor opmaak van polissen en het beheer van onze portefeuilles Leven en Niet-Leven.

Houbey & Vanswegenoven Verzekeringen | Borlostraat 13, 3891 Mielen-Boven-Aalst | FSMAnr. 105.149 A-cB

 
 
U bevindt zich hier: Home MiFID Kosten en lasten